ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านสงวนแอร์ดอกคำใต้ ถึง ตรงข้ามบริษัทไทยกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
18/05/2565 08:30
18/05/2565 12:00
กฟจ.พะเยา
054449528
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด