ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หน้าร้านเจ๊เภาอาหารป่าปากทางเข้าหนองไลย์ ถึง บริเวณต้น DDE บ้านคลองซับตาปาน
ปฏิบัติงาน เพื่อจะดำเนินปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายหุ้มเคเบิ้ล 185 SAC เพิ่มวงจรฟิดเดอร์ 3 สฟฟ.นผ.
30/04/2562 09:00
30/04/2562 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0882255391
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด