ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกบายพาสโรงเรียนสามัคคี2 (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสามัคคี2)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน
17/08/2565 08:30
17/08/2565 16:30
กฟจ.เชียงราย
081-2871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด