ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยวัดป่าภูผาล้อม บ้านเพีย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายและดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณซอยวัดป่าภูผาล้อม บ้านเพีย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณ /อาคาร/ สำนักงาน ของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562
เวลาดับกระแสไฟฟ้า
09.00 น. ถึง 16.00 น.
สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
ซอยวัดป่าภูผาล้อม รวมทั้งซอยแยกย่อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
23/05/2562 09:00
23/05/2562 16:00
กฟจ.เลย
042811888
ภานุวัฒน์ ศรีวิเศษ