ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่3-7 ต.หัวเวียง , หมู่4,5,9 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ดับไฟให้กรมชลประทานตอกเสาเข็มทำเขื่อนบริเวณหน้าวัดบันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
10/01/2565 09:00
10/01/2565 14:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด