ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านกอบัว
เปลี่ยนสายไฟฟ้านิวทรัลเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน
07/02/2562 09:00
07/02/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ