ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเพชรโสธร ซอย 8 ติดบายพาส
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
16/01/2562 10:00
16/01/2562 11:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด