ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกทางเข้าบ้านน้ำร้อน - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านน้ำร้อน
ปรั่งปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
25/11/2564 09:00
25/11/2564 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด