ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ชุมชนบ้านบุ่งยาง ม.4,8,12 ต.วัดป่า
ดับไฟปฎิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
09/05/2565 14:10
09/05/2565 15:10
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด