ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านพระพุทธ(โรงแรมชัยวัช) ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)
??PEA นครราชสีมา2(หัวทะเล) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านพระพุทธ(โรงแรมชัยวัช) ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันศุกร์ ที่ 24 ก.ย.2564 ตั้งแต่เวลา?? 08.00น.-16.00น. จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก
24/09/2564 08:00
24/09/2564 16:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ไฟดับ