ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.สงขลา-นาทวี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564
ดับไฟ 2 ช่วงเวลา
ช่วงที่1 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.00 น.
ช่วงที่2 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.00 น.
บริเวณ----ถ.สงขลา-นาทวี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา บ้านเกาะวา บ้านด่าน ตั้งแต่ สามแยกอ่างทอง ถึง ซอย5 ชุมพอ และซอยแยกย่อย ทั้งหมด
- หมู่บ้าน ธญารินทร์
- บ้านเกาะวา
- บ้านด่าน ม.6 ,ม.9 ต.เกาะแต้ว
- ซอยชุมพอ 5,7,9 และ 11
08/12/2564 08:30
08/12/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ