ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนสมบูรณ์ ถึง บ้านเชียงพัง ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้ก่อนต่อไป
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
18/09/2562 09:00
18/09/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด