ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดลำนารายณ์
ปฏิบัติงานปรับปรุงและแก้ไขอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด บริเวณสี่แยกตลาดลำนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
06/10/2562 09:00
06/10/2562 15:30
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง