ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านท่านางหอม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.ซ่อมแซมระบบจำหน่ายฯ เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
2.รื้อถอน SF6 และ เชื่อมต่อตรงเข้าระบบจำหน่ายฯ
18/06/2562 09:00
18/06/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ