ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.สายเข้า อ.บางกล่ำ บ้านควนไทร และ ซ.ศาลานางชี ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายฯ เปลี่ยนชุดประกอบหัวเสา และ ปรับแต่งสายหย่อนยาน
15/01/2565 09:00
15/01/2565 14:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ