ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแฟนตาซี รีสอร์ท ถึง แยกต่างระดับสายเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
งานปรับแต่งเสาเอนเอียง ตั้งแต่ บริเวณแฟนตาซี รีสอร์ท ถึง แยกต่างระดับสายเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
28/03/2561 09:00
28/03/2561 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
สันติ พุ่มจำปา
ลำดับดาวน์โหลด