ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ร้านดีดี อะลูมิเนียม ถึงปากทางบ้านหนองไคร้หลวง
พาดสายแรงสูงระบบ 115 เควี พื้นที่ได้รับผลกระทบ ร้านดีดี อะลูมิเนียม จัดสรรรุ่งเรืองควอลิตี้ บ้านหนองไคร้หลวง หมู่ที่ 8
03/07/2564 08:30
03/07/2564 18:00
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด