ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหินลับ หมู่ที่ 5 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้ามวกเหล็กไลน์ฟีดเดอร์ 3 บริเวณ บ้านหินลับ หมู่ที่ 5 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ศรุต อินวัดพันธ์ พนักงานช่างระดับ 5 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก เบอร์โทร 094-2987596 เบอร์โทร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก036-34561 สายด่วน 1129
26/07/2562 09:00
26/07/2562 16:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับกระแสไฟฟ้า