ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกภาคเหนือ ถึง DIS คลังก๊าซ ปตท.
ดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงาน เพิ่มวงจรไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมโยง สถานีไฟฟ้าลำปาง 1และสถานีลำปาง 3

พื้นที่ได้รับผลกระทบ
1. ผู้ใช้ไฟถนนลำปาง-เกาะคา ตั้งแต่นิ่มซี่เส็ง ถึง บ้านทองประเสร็ฐ
2. บ้านทองประเสร็ฐ
28/11/2562 09:00
28/11/2562 17:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์