ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโกแดง,บ้านโก,โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ดับไฟปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยเเรงสุง
06/12/2561 09:00
06/12/2561 16:30
กฟอ.ราษีไศล
045-681-231
ปิยะ แสนวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด