ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนตูม
ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมจุดตัดเดด บริเวณหน้าร้านทองแม่ไน้
พื้นที่ผลกระทบไฟดับ บ้านต้นสำโรง บ้านรางกรด ตรงข้ามหน้าอำเภอดอนตูม แยกโรงเรียนสหบำรุ่งวิทยา บ้านนาปู ม.10 บ้านชายลาด ม.8 บ้านหนองหนัง ม.2-3 บ้านแหลมมะเกลือ ม.12 บ้านลำอ้านเสา ม.6 ต.สามง่าม
12/02/2561 12:00
12/02/2561 13:00
สนง.เขต ก3 นครปฐม
034-381128
ผสม คำโทน
ลำดับดาวน์โหลด