ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ปากทางเข้าโรงงานกระจกเพชรมงคล ถึง วัดหนองปลาดุก ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณ ปากทางเข้าโรงงานกระจกเพชรมงคล ถึง วัดหนองปลาดุก ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
13/01/2562 08:30
13/01/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายอภิสิทธิ์ 087-7933980
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด