ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฮอนด้ามะลิวัลย์ - แยกบ้านทุ่ม
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
17/05/2565 09:00
17/05/2565 12:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
0-43470013 (ภายในเวลาทำการ) , 0-43244101 หรือ PEA Contact Center 1129 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว