ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซ.ข้างปั๊ม ปตท.เก่า ฝั่งร้านกล้วยทอด
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณ ซ.ข้างปั๊ม ปตท.เก่า ฝั่งร้านกล้วยทอด เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงต่ำ
30/05/2563 09:00
30/05/2563 16:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด