ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าเสาสูงคาแคร์ ถึง บริเวณหน้าโกดังมิตรชาวไร่
ดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงาน เพื่อจะดำเนินการติดตั้งสับเปลี่ยนรื้อถอน คอน.คอร.ปูน ให้เป็น คอน.คอร. เหล็ก เคเบิ้ลทางโค้ง ฟิดเดอร์ 1 บริเวณหน้าวัดวุตตาราม ถึง หน้าโกดังไพรวัลย์
10/09/2562 09:00
10/09/2562 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0882255391
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด