ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ ตำบลช่องแค จ.นครสวรรค์ บริเวณตลาดช่องแค(ต้นโพธิ์)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณตลาดช่องแค(ต้นโพธิ์) ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวนี้
1.ถนนเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ ป้อมตำรวจช่องแค ถึงร้านเฉลิมชัยวัสดุก่อสร้าง
2.ถนนเทศบาลพัฒนา1 ตั้งแต่ ร้านอารีอาทร ถึง ร้านสามชัย
***ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.
อนึ่งเวลาดับไฟ-จ่ายไฟอาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
08/08/2562 09:00
08/08/2562 15:00
กฟต.ช่องแค
กฟย.ช่องแค 056-269-236 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า อำเภอตาคลี