ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างสะพานสวนผีเสื้อ
พาดสายไฟฟ้าแรงสูงระบบ115 เควี บริเวณข้างสะพานสวนผีเสื้อ
25/01/2565 08:00
25/01/2565 17:00
กฟอ.ศรีราชา
038326562
จุฬา แพทย์ศาสตร์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่
2อนุมัติ