ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนสำราญ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
31/01/2565 09:00
31/01/2565 16:00
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด