ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเส้นสนามบินเครือสหพัฒน์-สะพานตอพยอม
พาดสายเพิ่มวงจรไฟฟ้าระบบแรงดัน22kv
07/06/2563 08:00
07/06/2563 17:00
กฟต.บึง
038195836
ภาณุวัฒน์ คำสุทธี
ลำดับดาวน์โหลด