ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีควบคุมกา๊ช ปตท. บ้านไผ่ล้อม ปากทางเข้าหมู่บ้านกำนันอรุณ อู่ผู้ใหญ่รุจ
มีแผนดับปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาไฟฟ้า และเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นขนาด 185 ต.มม.
06/09/2562 09:00
06/09/2562 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด