ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ช่วงตลาดหนองหินเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง จากสายเปลือยเป็น สายหุ้ม SAC 185 ต.มม ปักเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 30 ต้น พาดสาย SAC 185 ต.มม ระยะทาง 3 กม.ไลน์ ฟีดเดอร์ 9 สฟฟ.วังสะพุง
09/06/2564 09:00
30/06/2564 16:00
กฟจ.เลย
0847912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด