ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ซ.1 /ซ.11 / ซ.13
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงื22ืkv เนื่องจากรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า
02/12/2564 08:00
02/12/2564 16:00
กฟจ.เชียงใหม่
081-9547317
ธีรพงศ์ ถาริพล
ลำดับดาวน์โหลด