ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.แม่จะ , บ.บวกเต๋ย บ.บวกจั่น ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Big Patrolling Cleansing and Strong Grid ( งานปรับปรุงบำรุงรักษาระบบจำหน่าย) บริเวณทางหลวงหมายเลข 1096 (อ.แม่ริม ไป อ.สะเมิง) ตั้งแต่ บ.แม่จะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ถึง บ.ปางดะ ต.สะเมิงใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
19/11/2564 09:00
19/11/2564 17:00
กฟอ.แม่ริม
053-299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด