ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์ค ตำบลปรุใหญ่
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
12/11/2564 09:00
12/11/2564 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี