ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านทวีลดา 3 ถ.บุญคุ้ม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต มีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า จำหน่ายแรงสูง 22 kv เพื่อบำรุงรักษา หม้อแปลงประจำปี PEA 52-005287 (160 เควีเอ), PEA 52-001900 (100 เควีเอ) บริเวณหมู่บ้านทวีลดา 3 ถ.บุญคุ้ม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลาประมาณ 12.00 น. (ไฟฟ้าดับเฉพาะบริเวณที่พนักงาน กฟภ.นำเอกสารนี้แจ้งเท่านั้น) ส่งผลทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบล่วงหน้า 1 วันด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
16/05/2565 08:30
16/05/2565 12:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด