ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยหัวหิน65 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฟ้าจะดับตั้งแต่บริเวณบริษัทเทร็ฟพุงท์หัวหิน,ร้านอาหารออสการ์,ร้านแสงเจริญฮาร์ดแวร์,ภารดาสุขเกษม,นิน่าเสริมสวย,ไฟว์สตาร์นวดสุขภาพ,ฉัตรฐยานวดแผนไทย ถึง ควีนนวดแผนไทย,ไทยออร์คิดนวดแผนไทย
22/07/2564 08:30
22/07/2564 16:30
กฟอ.หัวหิน
0802422199ไฟไฟ
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด