ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านผึ้ง,บ้านคำป่าหว้าน,บ้านโนนสวาง
จะดำเนินการตัดต้นไม้ออกจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
20/05/2564 09:00
20/05/2564 13:00
กฟอ.สมเด็จ
0995425032
พิสิฐ ไชยพล
ลำดับดาวน์โหลด
1งดจ่ายไฟชั่วคราว