ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณในเขตตลาด ถนนนนท์ศิรภัทร จนถึง ธนาคารธนชาต และซอยร้านสุนทรการพิมพ์ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน สป.หม้อแปลง บริเวณในเขตตลาด ถนนนนท์ศิรภัทร จนถึง ธนาคารธนชาต ซอยร้านสุนทรการพิมพ์ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
27/08/2562 09:00
27/08/2562 12:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟสป.หม้อแปลง 31/8/62