ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ถึง กม.18
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน ศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา และ
วัน ศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณถนนสายสุราษฎร์-ตะกั่วป่า (ฝั่งตรงข้ามสถานีไฟฟ้า) บริเวณหน้าโรงเรียน วัดสันติคีรีรมย์ ซอยตาพงศ์ บ้านท่าตะเภา ถึงบริเวณ กม.18 ตลอดปลายสายไฟฟ้า ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้หาก การไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟฟ้าทันที ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
17/12/2564 08:00
17/12/2564 12:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง