ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.ราษฎรดำริ8(ไทยวิเชียร) ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ซ.ราษฎรดำริ8(ไทยวิเชียร) ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 6 วัน (14,17,19,20,24,25 ก.พ.2563 เวลา 08.30-16.30 น.)
14/02/2563 08:30
14/02/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด