ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามมิตซูพันล้าน ถึง ตรงข้ามคุณาสิน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
15/08/2565 09:00
15/08/2565 17:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด