ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปักเสางานปรับปรุงบ้านหนองทอง บริเวณ ตำบลเขาคีริส
ปักเสางานปรับปรุงบ้านหนองทอง
1.บริเวณบ้านคุยป่ายาง หมู่ที่ 2 ,บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 , บ้านวังแม่พาย หมู่ที่ 11 บ้านคุยปอขาว หมู่ที่ 13 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (ช่วงที่1)
2. บริเวณบ้านบึงลูกนก หมู่ที่ 9 ,บ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 ,บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ 12 , บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 15 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. (ช่วงที่2)
25/08/2563 09:00
25/08/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฯ 25 ส.ค.63 09.00-17.00 น