ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสาย 3191 ตั้งแต่ปากทางซอยเพิ่มสมบัติ ถึงสี่แยกนิคมพัฒนา (ฝั่ง สภ.นิคมพัฒนา)
ดับไฟปรัปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี และย้ายแนวสายส่งไฟฟ้า เพื่อรองรับงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด
17/10/2563 08:00
17/10/2563 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย