ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนม่วง ม.12 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1.รื้อถอนหม้อแปลง 3เฟส ขนาด 50 เควีเอ
2.ติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ขนาด 100 เควีเอ
15/02/2562 09:00
15/02/2562 16:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043470374
อัสดางค์ มั่งคั่ง
ลำดับดาวน์โหลด