ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณปากทางสนามกอล์ฟถึงร้านแม่ลาปลาเผา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
15/10/2563 09:00
15/10/2563 17:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด