ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยก บ.ท่าดอกแก้ว-ตรงข้าม อบต.ไชยบุรี (ฝั่งซ้ายมือไปบ้านแพง)
กฟย.ท่าอุเทน, กฟจ.นครพนม จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ.ท่าดอกแก้ว-ตรงข้าม อบต.ไชยบุรีเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
16/03/2563 09:00
16/03/2563 16:00
กฟอ.ท่าอุเทน
042-581320 (กฟย.ท่าอุเทน) 042-516199 (กฟจ.นครพนม)
วิทวัทน์ เมาลี
ลำดับดาวน์โหลด