ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.7 บางเตย ปากทางเข้าสามแม่น้ำรีสอร์ท ถึง ม.9 บางเตย เชิงสะพานวัดพลอย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ปรับแต่งสายไฟฟ้าหย่อนยาน ตัดต้นไม้
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
06/06/2562 09:00
06/06/2562 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
081-7150667
เรวัต สุดศก
ลำดับดาวน์โหลด