ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิชล ดับไฟบริเวณบ้านเขายวนเฒ่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิชล จะทำการงดจ่ายไฟบริเวณบ้านสี่แยกตลาดเสาร์ไปบ้านเขายวนเฒ๋า
05/04/2561 09:00
05/04/2561 16:00
สนง.เขต ต2 นครศรีฯ
075-771666
ศุภชัย แสงสุรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด