ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดโบสถ์-แยกคลองขุด ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อพาดสายแรงสูง
11/02/2561 09:00
11/02/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
วิชา พิมพ์ใจชน