ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.กำแพง ต.ก้านเหลือง
แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ต.สระกำแพงใหญ่ ต.ก้านเหลือง ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ต.สระกำแพงใหญ่ ต.ก้านเหลือง เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาไฟดับ
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย
1. ไฟเกษตร บ.สระกำแพงใหญ่
2. บ.หนองเหล็ก
ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย
1. โรงงานของนายอภิชาติ ดีเลิศ บ.หัวช้าง
2. บ.หัวช้าง
3. ร.ร.บ้านกงพาน
4. บ.กงพาน
5. อบต.ก้านเหลือง
6. เสาสัญญาณสถานีโทเทิ่ล บ.ก้านเหลือง
7. ร.ร.บ้านก้านเหลือง
8. บ.ก้านเหลือง
9. อนามัย บ.ก้านเหลือง
10. ร.ร.บ้านขนวนสีแก้ว
11. บ.ขนวน
12. สถานีสูบน้ำบ้านก้านเหลือง
13. บ.สีแก้ว
14. บ.หนองจินดาน้อย
15. บ.หนองจินดาใหญ่
16. บ.อ้อมแก้ว
17. อนามัย บ.อ้อมแก้ว
18. ร.ร.บ้านอ้อมแก้ว
19. บ.โนนแดง
20. วัดป่ารัตนวัน บ.โนนแดง
21. บ.หนองคู
22. ร.ร.บ้านหนองคู
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่ๆ แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย
PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางเราจะทำการตัดเบรกให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
24/11/2563 09:00
24/11/2563 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ